2011-05-18

matena terno... hajko

   
         matena terno...
         diras mia edzino,
          "ne polenozo!"


         serena sakur'...
         fermante la okulojn,
         viro zumkantas


         kara sakuro...
         via momenta belec',
         viva etero!


         l'ombro longiĝas,
         disfaldante la brakojn...
         sakura vesper'


         momente ruĝe
         printempa vesper' venas...
         la urbet' lumas


         printempa pluvo...
         kunfandante la larmon,
         lavu la teron


         hieraŭa ĝerm'
         hodiaŭ jam perdiĝis...
         jen koraka larm'


         ve! katastrofo...
         ja io diferencas
         en printempa vent'


         printempa vesper'...
         silueto de arbar',
         trankvila tempo

No comments:

Post a Comment