2011-05-31

nura hajko sed hajko

   

         spegulaj flakoj...
         jen somera ĉielo
         sur la voj' post pluv'


         somera vento...
         aŭskultu tiun voĉon
         ja tra la arboj


         ruĝa kaj verda ...
         l' azaleo en pluvo
         bele kontrastas


         ja mallonga nokt'...
         nura hajko sed hajko,
         mia murmuro


         floroj de majo
         elradias esperon
         tie por vivi


         maja mateno...
         ek streĉante la brakon,
         profunde spiri


         svaga ĉielo...
         subite maja pluvo,
         fulmo ekbrilas


         zigzage marŝas
         anasa familio...
         suna rideto


         maja pluveto...
         eĉ se malsekiĝante,
         ĝoja momento


         ĥoro de ranoj...
         mia sento kun kara,
         pasinta memor'


         optimisma tag'...
         bona odoro ŝvebas
         sur la manĝotabl'


         maja ĉielo...
         juna korvo ekflugas
         sola rapide 

   

No comments:

Post a Comment