2011-07-01

junia guto ... hajko          falakva sprajo
          milde tuŝas la vangon...
          kies do larmoj?           jen taŭra rano
          sur asfalto malseka ...
          kuŝi en morto          la blanka suno
          sur vualo kuranta ...
          pluva sezono          triste fetoras
          hotujnio apud voj'...
          ermita digno          junia guto ...
          funebraj ombroj flugas
          sovaĝanasoj          fervore pepas
          hirundo sur la markez'...
          takte la bekojn          unu blanka lamp'
          izole en krepusko...
          junia vesper' 

No comments:

Post a Comment